ROS EDUCATION
Google Cloud Programming

เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งาน AI โดยไม่อาศัย server ผู้เรียนจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ API ของ Google Cloud และเขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อเรียกการทำงานต่างๆได้ เป็นส่วนหนึ่งของ AI Innovation

-การใช้ Google Cloud Console
-การใช้ Speech Recognition, Text to speech, Image recognition ของ Google Cloud
-การทำ Service Robot Algorithm

สไตล์การสอน : ทฤษฏีพร้อมการทดลองจริง

3500.-
วิทยากร : อ.เอส
ประเภทคอร์ส : ออฟไลน์
กำหนดการ : 2019-03-31
เวลา : 2 วัน