ROS EDUCATION
Basic Python Programming

เหมาะสำหรับ : นร.มัธยมที่สนใจ, บุคคลทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมก่อนสร้าง AI หลังจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถเข้าใจหลักการของภาษา Pythonและสามารถการเขียนโปรแกรม ภาษา Python เบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังนำไปต่อยอดการเขียนโปรแกรมขั้นสูง เช่น AI, Machine Learning, Robot ได้ด้วย เนื้อหาจะครอบคลุมถึง

-พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เช่น ตัวแปร, if,else,loop,function
- การคิด Algorithm แบบต่างๆ

สไตล์การสอน : ทฤษฏีพร้อมการทดลองจริง

3000.-
วิทยากร : อ.เอส
ประเภทคอร์ส : ออฟไลน์
กำหนดการ : 2019-03-31
เวลา : 2 วัน