ROS EDUCATION
Robot Programming for kids

เหมาะสำหรับ : เด็ก(อายุ 5 ปีขึ้นไป) และเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์แบบง่าย ผู้เรียนจะเข้าใจหลักการของการเขียนโปรแกรม ได้ทัศนคติที่ดีต่อการเขียนโปรแกรม และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่ายได้

ครอบคลุมเนื้อหา

- Robot Concept
- Basic of programming
- Basic of algorithm

สไตล์การสอน : ทฤษฏีพร้อมการทดลองกับหุ่นยนต์จริง ผู้เรียนจำเป็นต้องมีหุ่นยนต์ makeBlock
** ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าหุ่นยนต์

3000.-
วิทยากร : อ.เอส
ประเภทคอร์ส : ออฟไลน์
กำหนดการ : 2019-03-31
เวลา : 2 วัน